open source web page maker

Základní odborová organizace ZZS Jmk

ZO-OSZSP Brno, ZZS JmK p.o., Kamenice 1d, 62500 Brno, č.: 22-0053-3702
Jsme základní odborová organizace ZZS JmK.
 Naše odborová organizace má dlouholetou tradici.
Jsme součástí odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP), který je členem ČMKOS.
Počet: 135/36

Poskytujeme

bezplatnou právní pomoc
pomoc při vyjednávání kvalitních pracovních podmínek
pomoc při jednání o platech
pomoc při prosazování zaměstnaneckých práv a výhod
výhodné pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
zvýhodněné volání mobilními telefony
pomoc při řešení šikany a násilí na pracovišti 

Získáte

zajímavé členské výhody
možnost profesního i dalšího vzdělávání a jinde nedosažitelné informace
výměnu zkušeností
zábavu, sport, kulturu
plavenky, termálky
příspěvek na dovolenou
slevomat Odbory Plus
Zajišťovací fond

Zajišťovací fond

* Myšlenka zajišťovacího fondu není ničím novým.
* Většina odborových svazů má různé fondy, které pomáhají členům odborů v nejrozličnějších těžkých situacích.
* Stejný smysl má Zajišťovací fond našeho svazu.
* Solidární přízpěvek členů do zajišťovacího fondu umožní, aby našemu členovi, který se dostal do těžké životní situace, byla poskytnuta pomoc.
* Plnění zajišťovacího fondu - odvody do fondu (změna finančního řádu) začne platit od 1.7. 2013
* Čerpání darů z fondu bude pro členy OS zahájeno od 1.1.2014, pokud jejich odborové organizace splní podmínky pro vstup do zajišťovacího fondu.
* Pro členy odborových organizací, jejíchž odborové organizace nesplní včas a řádně povinosti uložené Statutem ZF bude platit, stejně, jako pro nové členy a členy nově vzniklé organizace, čekací lhůta jeden rok.

Podle schválené změny finančního řádu je odborová organizace povinna platit do ZF za každého svého aktivního člena, který odvádí základní přízpěvek, 10,-Kč za měsíc. Znovu uvádíme, že se hradí jen za pracující členy a to včetně pracujících důchodců.
Za členy dlouhodobé PN a mateřské a rodičovské dovolené odborová organizace neplatí do ZF žádný přízpěvek, je však povinna vést jejich přesnou evidenci v “hlášence ZF”

Žádat můžete v případě těchto událostí:

100,- Kč za den pobytu v nemocnici, max. čerpaná částka je 700,-Kč za rok
500,- Kč za první 3 dny PN a to 1x ročně
1500,- Kč při narození dítěte člence/členovi OO
15.000,- Kč při úmrtí člena OO rodině
5000,- Kč při úmrtí člena OO nezletilému členovi
při živelné pohromě 10% ze škody maximálně 20.000,- Kč
10.000,- Kč při propuštění funkcionáře OO ze zaměstnání z důvodu členství v odborech
   

Kontakty

základní:
info@zoozzsjmk.cz

předseda:
zrzab@seznam.cz
 +(420) 606 472750
místopředseda Brno venkov:
s.fe@zoozzsjmk.cz
+(420) 721 573657
mistopředseda Brno město:
skarek.jiri@seznam.cz
+(420) 725 061349

hospodář:
ulwer.pavel@seznam.cz


Vedení a výbor

Předseda:
Bohuslav Zrza Tel.: +(420) 606 472750
Místopředseda Brno - venkov:
Stanislav Feit Tel.: +(420) 721 573657 
Místopředseda - Brno:
Škárek Jiří, DiS.

Hospodář:
Pavel Ulwer

Výbor:
Oldřich Havlíček
Michal Kočár
Uberhuber Michal
Martinčík Tomáš

Dozorčí rada:
Brcko Ján

Přidružené odbory

Předseda:
Michal Vlk Tel.: +(420) 723 482791
E-amil: m.vlk78@seznam.cz
Zástupce:
Marian Gacko
Pokladník:
Ondřej Vymazal

Výbor:
Olejníková Alena
Korvasová Alexandria
Jenda Horák
Vlaďka Gazdová
Tomáš Mrkva
Alois Motyčka