best web site creator

Bez cenzury 1

Kolegové, kolegyně,

pokud uslyšíte nějaký frk, lež a podobně, dejte nám vědět. 
Rádi ověříme a zveřejníme fakt.

Záchranka žalovala svého řidiče za škodu při nehodě, kterou nezavinil

218. 10. 2016 22:51
Netradiční kauzu řešil odvolací Krajský soud v Brně. Vedení jihomoravské záchranky žalovalo svého řidiče za to, že nese podíl na nehodě, kterou nezavinil. Chtělo po něm peníze na opravu sanitky. Soud dal ale za pravdu řidiči. celý článek
Zdroj iDNES.cz 

Vážení kolegové,
Byl jsem pozván Ing. Knězkovou, aby mě oznámila, jak bylo naloženo s 10mil Kč od hejtmana JmK. 2 mil na nové BL v Brně, Lékař 900,- Kč na denní směnu, cca 350,-Kč na noční směnu, SZP 70,- Kč za směnu a Řidič 40,- Kč
Bylo mě sděleno, 
že jsou to peníze pro lékaře a že máme být rádi alespoň za tuto částku. Některý ze zaměstnanců jí prý odpověděl, že každá koruna dobrá. Z důvodu, že pan ředitel v médiích řekl - RZP plnohodnotně nahradí lékaře- jsem Ing. Knězkové oznámil nesouhlas s tímto rozdělením a navrhl minimum 200,- Kč pro SZP a 150,- Kč pro řidiče- záchranáře. Ing. Knězková to přednese na vedení ZZS, ale trvá na tom, že jsou to jen peníze pro lékaře. Na jednání s hejtmanem, zástupci lékařů jasně řekli, že jim o peníze nejde, ale jde jim o chování vedení ZZS k zaměstnancům. Pan hejtman na schůzce přiznal, že bylo chybou tyto peníze dát ZZS. Pochopil, že to není o penězích ale o vztahu vedení ZZS k zaměstnancům.
Nikdy vedení nejednalo o rozdělení těchto peněz s odbor. organizací, ale jen nám to bylo oznámeno.
B.Zrza


Vážené kolegyně a kolegové,

někteří z vedoucích pracovníků šíří nepravdy o tom, že odborová organizace (nebylo řečeno která) podala stížnost na rozpis služeb. Údajně z toho důvodu musí být přijat nový zaměstnanec, aby tyto služby tvořil centrálně.
Za naši odborovou organizaci Brno prohlašuji, že žádná takovou stížnost nebyla podána.
Od dubna letošního roku naše odborová organizace komunikuje s vedením ZZS pouze písemnou formou. Proto žádám vedoucí pracovníky ZZS, kteří očerňují odborovou organizaci, aby své tvrzení doložili zápisem z jednání, případně písemnou stížností.
Je to pouze další nepravda a pomluva naší organizace. Stejně tak tomu bylo např. v otázce telefonních tarifů pro rodinné příslušníky, kdy bylo jasně prokázáno pracovníky O2, že chybu udělalo vedení ZZS. Pokud jde o služby, v minulosti lhal i pan Jarůšek, který tvrdil, že naše odbory jednaly loni v únoru s náměstkem hejtmana panem Šlapalem o službách a že on sám viděl z tohoto jednání zápis. Pan náměstek Šlapal následně potvrdil písemně, že s odborovou organizací o žádných službách nejednal a žádný zápis tedy pořízen nebyl.
V případě, že se očerňování odborové organizace bude opakovat, bude se odborová organizace bránit právní cestou.

předseda Bohuslav Zrza

Vážení kolegové, 
na nových základnách je garáž, určená pro mytí vozidel. 
Již opakovaně a to i od některých vedoucích zaměstnanců (lékařů), bylo upozorněno na skutečnost, že v těchto prostorech se nesmí mýt osobní vozidla, že za to může naše odborová organizace. 
Chtěl bych upozornit na skutečnost, že naše odborová organizace nemá se zákazem mytí soukromých vozidel v garážích nic společného.

Děkuji, místopředseda Stanislav Feit.

Vážené kolegyně vážení kolegové Dočetl jsem se, jak Vám pan předseda nezávislé odborové organizace záchranné služby –Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, napsal, jak vybojovali snížení příplatků zaměstnanců na stravenky. Chci Vám jen upřesnit, jak se věci mají. Jak víte tak nám pan ministr Kalousek snížil FKSP ze dvou procent na jedno. Proto se zrušili půjčky, důchodové a peníze na dovolenou. Peníze, které zůstali, se dali do stravenek. Na letošní rok Odborový Svaz vybojoval navýšení o 0.5% na FKSP. Tato částka by nepokryla třeba peníze na dovolenou. Z tohoto důvodu se všechny tři organizace a vedení ZZS dohodli, že tyto peníze se dají znovu do stravenek. Proto snížení doplatku za stravenky. Na tyto peníze máte nárok ze zákona a nemůže se tedy nikdo chlubit, že Vám je vybojoval. Doufám, že si tyto řádky přečte i pan předseda NOO a trošku se zastydí, ale asi ne, když má ve svém vedení takové lidi, kteří se nestydí zaměstnancům bezdůvodně navrhovat snížení os. příplatků, udělovat výtky atd. ( Znojmo ). Chtěl bych Vás upozornit, že pro příští rok po zásahu Odborového svazu bude znovu navýšeno FKSP o dalšího půl procenta. Proto ZO-OSZSP ČR Brno a Veselí navrhuje, aby se zaměstnanci vyjádřili jak naložit s penězi (např. dát do penzijního pojištění, osobní účet, na dovolenou atd.) Také se chci vyjádřit k nabízenému pojištění této NO organizace (která není zaregistrována pod žádným odborovým svazem). Osobně jsem zašel do pojišťovny a poptal jsem se na tuto nabídku. Je to standartní pojištění pro skupinu zaměstnanců, ale s tím že organizátor dostane za nábor pojištěnců provizi. S pozdravem Bohuslav Zrza předseda ZO OSZSP ČR Brno


04.05.2016 - Naše organizace děkuje všem lékařům a záchranářům, kteří se tak pozitivně vyjádřili k reportáži v TV. Děkujeme za tak obrovskou podporu. Je jasné, že Vám není lhostejné co se na NAŠI ZZS děje. Naše odborová organizace nedopustí, aby tak kvalitní lékaři odcházeli pro neshody s vedením ZZS. Také chci poděkovat lékaři, který mě poděkoval za to, co děláme a že pokud vedení našich odborů bude vedením perzekuováno tak i on dá výpověď. Děkujeme, B.Zrza a celé vedení ZO Brno OS ZSP ČR Dále viz. Tabule 2016


12.05.2016 - Dobrý den všem,
obvykle nereaguji na hlouposti, ale anonymní dopisy/emaily jen dokreslují pokřivenou atmosféru u ZZS, která se dlouhodobě šíří mezi zaměstnance. Pisatel tímto jen povtrdil odprávněnost našich obav o dalším směřování této organizace, která si kdysi zasloužila moji úctu a obdiv. Sám pisatel je vlastně dokladem faktu, že u zaměstnanců panuje strach zveřejnit své názory bez obav z neadekvátních osobních dopadů. Je tedy vlastně jeden z nás :) a nevědomky připojil “anonymní” podpis pod naši petici. 
Pokud ještě je o co bojovat a je-li ještě u ZZS JMK budoucnost pro slušné, pracovité a zkušené lidi, vydržte!!! Stojí to za to. Vzdyť jednou můžete záchranku potřebovat i vy.
Všechny zdraví
Radim Jančálek

Anonym:
Jméno: VZ pohořelice
Email: aa@aa.cz
Předmět: dopis - lékaři
Zpráva: Velmi mě zaráží a také irituje fakt, že zveřejňujete nesmyslné lži, se kterými se neztotožňují všichni lékaři Brna. Navíc se ohrazujete nepodepsaným dopisem bez uvedení jakéhokoliv tvůrce patlala, který vypouští tyto nesmysly mezi ostatní!

Vážené kolegyně,vážení kolegové
děkuji všem, kteří našli dostatek odvahy a cti k tomu,aby nepodepsali obíhající petici na podporu vedení organizace,protože takový akt vyjádření loajality se používal v dobách největšího temna naší republiky a byl vyžadován představiteli těch nejzločinějších krutovlád jaké dějiny pamatují.
O pochybné legitimitě takových prohlášení hovoří fakt, že je lidé podepisovali ze strachu či pod jiným nátlakem nebo s vírou zajištění svého prospěchu a takoví lidé byli později řešeni pro kolaboraci.
Vy, kteří jste svým podpisem podpořili stávající vedení prosím o zamyšlení, zda jste nebyli zneužiti v boji proti těm, kteří se z podstaty své činnosti musí zastávat poškozených, kterých bohužel v naší organizaci přibývá. To,že o nich nevíte nebo nejsou ve vaší blízkosti neznamená,že neexistují.Odpovězte si, prosím, na pár otázek.

Kdo neustále a nevybíravě útočí na ZV OO? Nejsou to pořád jedni a ti stejní lidé s velmi úzkou vazbou na vedení organizace? Jednají v zájmu všech zaměstnanců nebo čistě ve svém vlastním zájmu, aby si udrželi své pozice a postavení? Není vaše přesvědčení založené na propagandě toho, co se očekává, že si budete myslet? Kdo se vás zastane, až vám bude hrozit výpověď třebas za rozvázané boty? Ano i toto se v naší organizaci děje. Svým podpisem jste souhlasili i s tím, že jsou rozdávány výtky za nic nebo úplně jiným nevinným osobám, někteří zaměstnanci jsou organizací žalováni ač o jejich nevinně není pochyb a samotný soud důrazně napomíná právního zástupce organizace o nesmyslnosti jednání, které vedení prohrálo doposud nepravomocně. S tímto vším a mnohým dalším jste souhlasili a svým podpisem stvrdili, že tyto praktiky podporujete. Neznalost neomlouvá ani v tomto případě, pokud něco podepisuji a neseznámím se s pravým stavem věcí, tak mohu podpořit i přímo zločinné praktiky.
Jménem všech zaměstnanců, kterým není lhostejné co se kromě dobrých a přínosných věcí děje, ale hlavně těch zlých a nepřínosných děkuji všem našim podporovatelům z řad lékařů, záchranářů, řidičů, technických pracovníků, KOS a THP. Moc si vaší podpory vážíme a děkujeme!!
Je pro nás opravdovou ctí, že máme i mandát lidí, kteří patří ve svých specializacích ke špičkám oboru a kteří plně chápou nutnost rychle věci změnit, aby nedocházelo k dalším již tak značným škodám na poli personálním i materiálním. Jsme vděční za to, že nestavíme na neustálých apelech lidí, kteří musí řešit ne etickou, ale bohužel spíše etylickou stránku věci a z toho vyplývající nutnost být pořád někomu zavázán.

Vaše odborová organizace.

Článek byl zveřejněn na Facebooku ZZS Jmk: Autor: Alexandra R.‎ pro ZZS JMK 6 červen

no samé hezké kecy...asi nikdo nevidí co za počet lékařů dal v poslední době výpověď a hlavně proč...buzerace, inspektoři provozu neboli donašeči, stres a hlavně vedení......v tomhle se asi dobrá práce dělat nedá.....už by se tím měl konečně někdo jako Kraj zabývat.......budou k nám jako k pacientům postupně jezdit jen SZP a doktor bude na sanitě jen namalován???proč už tam skoro nikdo nechce dělat a mizí kam se dá???
asi je lépe pracovat pod gilotinou ......než pod ZZSJMK

Dopis řediteli ZZS Jmk ze dne 08.07.2016

Pane řediteli,
k Vašemu dopisu čj. 2883 uvádíme, že buď nečtete, co nám posíláte nebo úmyslně zkreslujete informace. V prvním dopise čj. 2254 naši organizaci žádáte o stanovisko k absenci MUDr. Pábla a nikde neuvádíte problém s ALKOHOLEM. Ve druhém dopise naši odborovou organizaci napadáte, že Vás šokujeme naší bagatelizací tohoto případu a že to nemůžeme myslet vážně. 
Myslíme, kdo bagatelizuje alkohol na pracovišti, jste právě Vy. Vaše tvrzení, které jste řekl na schůzce s odbory (alkohol na pracovišti není důvod k výpovědi jen s výjimkou řidičů) je to co je šokující a v případě ředitele ZZS JmK o to závažnější. 
Dále Vás žádáme o informaci, kdy naši odborovou organizaci žádáte o projednání provinění zaměstnanců (MUDr. Mácová, pan Feit, MUDr. Pábl, pan Spišák, pan Ciprys a další) ale ALKOHOL na pracovišti např. MUDr. Hlavinka a MUDr. Chlupis, tak o naše stanovisko jste nežádal. Ptáme se proč.
To je právě ten protekcionalismus (kdy někteří jsou trestáni a jiným je odpouštěno a ti Vám pak za odměnu píší podporu) na co Vás odborová organizace dlouhodobě upozorňuje.
Bohuslav Zrza
Předseda ZO Brno OSZSP ČR
schváleno ZVV 


Odpověď na dopis ze dne 29. 6. 2016, Vaše zn. ZZS JMK 16-3238

Vážený pane řediteli,

obdržel jsem Váš dopis ze dne 29. 6. 2016, k němuž uvádím:

pokud se mne ptáte, zda jsem ve zmíněných pořadech České Televize prezentoval názor svůj, nebo názor odborové organizace, pak sděluji, že prezentované názory vyjadřovaly názory celé naší odborové organizace; ze strany médií jsem byl osloven jako předseda odborové organizace a i z kontextu reportáží vyplynulo, že neprezentuji pouze svůj osobní názor, ale názor širší členské základny naší odborové organizace,
pokud se mne ptáte na rozhodnutí ZZS JmK, která naše odborová organizace považuje za chybná, a která mají dopad na pacienty, pak příkladmo uvádím tato: 
za Vašeho působení bylo zrušeno několik RLP, a to konkrétně Mikulov, Slavkov, 2x Brno, Velké Opatovice, noční Hodonín, 
na základě Vašich předchozích rozhodnutí dochází i k tomu, že některá stanoviště pro nedostatek lékařů jezdí někdy jen RZP místo RLP(Bučovice, Pohořelice), což podle nás představuje zjevné zhoršení dostupnosti lékařské péče. Prodlužuje se dojezdový čas k pacientovi, který může mít i fatální následky. Jako zdravotníci víme, že každá minuta prodlení vede k poškození zdraví. Je špatné, že jako ředitel ZZS nevíte o tomto problému. Jen si uvědomte, že i když má člověk plno známých v nemocnici přece jen ho tam musí někdo včas dovézt. 
Protože jezdíme po mnoha výjezdech které vůbec nepatří pro ZZS, dochází k tomu, že nejsou prostředky ZZS k výjezdu pro ty, co to opravdu potřebují. Stačí si pustit vysílačku a poslouchat dispečerky KOS jak prosí záchranáře, ať urychlí výjezd, že někde někdo leží a ony nemají koho by tam poslali. Toto se děje skoro denně. Pro zdravotnické pracovníky ZZS JmK je takový stav velmi nepříjemný, těžko se pak můžeme soustředit na kvalitní práci, když někdo leží na ulici a my tam přijedeme za dlouhou dobu, jak na nás kolem postávající slovně útočí atd. nelze se jim divit, ale zlobu by měli otočit směrem k vedení ZZS JmK a ne na nás, kteří za důsledky chybných rozhodnutí nemůžeme,
Důkaz o tom, že někam lékař přijede pozdě nebo vůbec a musí ho nahradit záchranář i přesto že výjezd je v naléhavosti 1a si necháme až pro případné vyšetřování. Máme bohužel neblahou zkušenost, že když jsme Vás informovali, že např. pan Pleva za spol. jezdí ve výjezdové skupině, také jste žádal důkaz. A když jsme Vám jej dali tak jste honem odpověděl, že to není náš zaměstnanec a že to je problém té firmy) Dopis, který jste mě zaslal, jsem přeposlal některým lékařům a záchranářům kteří dosvědčí, že se s takovým stavem setkali a to i několikrát. Dopis beru jako vyhrožování a zastrašování mé osoby,
Za další chybná rozhodnutí vedení ZZS JmK považuje naše odborová organizace tyto záležitosti, na které jsme již dříve písemně upozorňovali, a upozorňovalo na ně písemně rovněž ústředí Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR:
Celkově špatná atmosféra v ZZS JmK vede ke zvýšené fluktuaci zaměstnanců – kvalifikovaní zaměstnanci sami odcházejí nebo jsou propouštěni z tzv. „organizačních“ důvodů,
ZZS JmK vede nedůvodné soudní spory se zaměstnanci ZZS JmK, což výrazně zhoršuje pracovní prostředí, vztah a loajalitu zaměstnanců k ZZS JmK; a rozhodně nepřispívá ke kvalitě a profesionálnímu poskytování zdravotnických služeb, např. zbytečný soudní spor proti řidiči JmK panu Pachlovi, v jehož věci již byl Městským soudem v Brně vydán (zatím nepravomocný) rozsudek, kterým byla žaloba ZZS JmK zamítnuta. 
Zahájení obchodní spolupráce ZZS JmK se společností Meditrans plus s.r.o., kdy vedení ZZS JmK ve spolupráci s uvedenou společností zašlo tak daleko, že dne 1. 4. 2015 byl kmenovým zaměstnancům ZZS JmK odeslán na jejich pracovní e-mailové adresy e-mail z vedení ZZS JmK, jehož prostřednictvím byli kmenoví zaměstnanci ZZS JmK nepokrytě vyzývání ke sjednání dohody o provedení práce k výkonu práce řidič a záchranář. Pomineme-li základní skutečnost, že tak odpovědná činnost, jako je činnost řidiče ZZS a záchranáře by neměla být vykonávána tzv. brigádnickým způsobem na bázi pouhé dohody o provedení práce, nýbrž měla by být konána na základě standardní pracovní smlouvy, tak především samotným odesláním inkriminovaného e-mailu a pracovní nabídky vedení ZZS JmK nepřímo vybízí k vědomému obcházení pracovněprávních předpisů. Nelze totiž akceptovat stav, aby stejný řidič nebo záchranář, který v ZZS JmK pracuje na základě pracovní smlouvy, současně totožnou práci (ve stejné pracovní uniformě, na tomtéž pracovišti někdy i ve stejném sanitním voze) vykonával před nebo po skončení běžné směny „jakoby“ pro jiný subjekt. Je evidentní, že smyslem uvedeného obcházení mělo být jen dále zatížit stávající zdravotnické pracovníky ZZS JmK tím, že na část své pracovní doby - formálně vzato – uzavřou pracovněprávní vztah s třetím subjektem (jiné IČO), byť fakticky budou (dokonce s vědomím zaměstnavatele) vykonávat tytéž činnosti, jako v běžné pracovní době. 
Sjednání Smlouvy o zastupování zadavatele při zadání veřejné zakázky v rámci akce „Zajištění přednemocniční neodkladné péče pro brněnskou aglomeraci.“ dne 28. 1. 2016 s advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, což představovalo snahu o vyvedení (outsourcing) hlavního předmětu činnosti, k níž byla ZZS JmK svým zřizovatelem Jihomoravským krajem zřízena, tedy poskytování přednemocniční neodkladné péče. 
Vedení ZZS JmK trvale neplní povinnosti součinnosti ve vztahu k odborové organizaci, např. rozvázání pracovních poměrů výpovědí nejsou předem řádně projednávány, jak stanoví § 61 zákoníku práce, 

Závěrem, je již Vaše pravidlo, že vždy žádáte, abych Vám dodal důkazy. Proto bych Vám tentokrát navrhoval, abyste si stav problémů ověřil přímo tam, kde se problémy dějí. 

S pozdravem

za OO ZZSJMK Brno
Bohuslav Zrza, předseda V Brně 7.7.2016


Vážený pane řediteli,

naprosté většině zaměstnanců ZZS JMK záleží v první řadě na úrovni péče o pacienta. Nemusíte se tedy nyní reálně obávat, že mají v úmyslu poškodit pacienty nenastoupením do práce. Stávkovou pohotovost zaměstnanci vnímají jako poslední možnost, jak upozornit veřejnost na vleklé problémy na záchranné službě, které pravděpodobně v důsledku mylných informací zřizovatel dlouhodobě neřešil. 

Pokud Vám vedoucí ÚO dodají seznamy kolegů, kteří se nepodepsali pod stávkovou pohotovostí ( a věřte tomu, že téměř všichni z obav z postihu), pak jste tímto zároveň obdržel seznam kolegů, kteří se pod stávkovou pohotovostí podepsali. Vzhledem ke špatným zkušenostem z posledních let s postihy kohokoliv, kdo bezvýhradně nesouhlasil s mnohdy absurdními nařízeními vedení, odbory proti Vašemu nařízení musí protestovat a chránit zaměstnance. 

Opakovaně píšete o lživých prohlášeních. Nikdo ze zaměstnanců by si netroufl prohlásit do médii nic, co není schopen dokázat. Žádám Vás opět o poskytnutí nahrávek dlouhých výslechů, kterým jste mě podroboval v zimě. S pořízením nahrávek jsem souhlasila, zároveň jste ale slíbil, že dostanu kopie. S odůvodněním, že bych je mohla použít proti Vám, jste jejich poskytnutí opakovaně odmítl. I z těchto nahrávek je patrné, že jsem byla vystavena šikaně. Bohužel nejde jen o šikanu směrem ke mně. V důsledku některých 
Vaších rozhodnutí či v případě náměstka Zvolánka spíše v důsledku jeho manažerských i odborných nerozhodnutí, byli opakovaně poškozeni pacienti.

S pozdravem 
J.Mácová

Předmět: výtka

Vážený pane řediteli,

dnes jsem poněkud pobaveně přečetla důraznou výtku, udělenou z důvodu právního deliktu a porušení etického kodexu lékařského stavu. Velmi mě mrzí, že jsem uvedla jako místo zásahu nástupiště a ne kolejiště. Tento právní delikt jsem provedla pouze z neznalosti železničního názvosloví. Nicméně trvám na tom, že pacient ležel na vyvýšeném pruhu trávy, v žádném případě nezasahoval do oblasti, kde by se(pouze teoreticky, jelikož tam není žádný provoz) mohl pohybovat vlak. Na kolejích byly zaparkované vagony, z toho prvního pacient upadl. Vagony se nikam nepohybovaly, možná do dnešního dne, koleje jsou tam rezavé, jedná se o staré překladiště. A už vůbec by se vlak nepohyboval mimo koleje.
Jak jistě vyplývá z fotodokumentace, nikde nebyly žádné nebezpečné předměty, kolem pacienta bylo cca 15-20 lidí, hasiči, tak jak na každém výjezdu, měli helmy, policie a dělníci ne.

Po mém návratu do kolejiště po předání pacienta v nemocnici se na místě stále pohybovali hasiči, policie a taky IP, který vykonával podpůrnou činnost a hledal vysílačku, která vypadla záchranáři z kapsy. Pan IP neměl helmu a pohyboval se opravdu po kolejích. Já obavu o jeho zdraví neměla, vlaky tam nejezdí, ale pokud měl obavu pan IP, pak měl mít helmu. Předpokládám, že za tento právní delikt IP Kroupa dostal taky důraznou výtku.

Ještě bych ráda opět upozornila na to, že helmy neměly v průběhu 5 let provedenou ani jednu revizi. To znamená, že z hlediska bezpečnostních předpisů jsou nepoužitelnou pomůckou. V případě, že by někomu z posádky něco upadlo na hlavu, pojišťovna by neplnila škodní událost. Dostala snad důraznou důtku nějaká zodpovědná osoba?

Vážený pane řediteli, ještě bych Vás chtěla upozornit, že 3.5.2016 jsem podala výpověď z Vámi řízené organizace. Vyhrožovat mi tedy 1.8. 2016 vyhazovem v případě opakování právního deliktu mi přijde opravdu trochu úsměvné.
Nicméně vzhledem k tomu, že s výtkou nesouhlasím, žádám Vás o zaslání fotodokumentace k tomuto příběhu. Můžete mi ji poslat zároveň s nahrávkami výslechů ze zimy.

S pozdravem,
J.Mácová